Επαναπατρισμός

Παραλαβή σορών από το αεροδρόμιο & Επαναπατρισμός

  • Παραλαβή σορών από το αεροδρόμιο & διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών (αεροϋγειονομείο, εκτελωνισμός) & μεταφορά φερέτρου σε δημοτικό ψυκτικό θάλαμο