Μεταφορά σορών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

  • Παραλαβή σορού από τον τόπο θανάτου (οικία, νοσοκομείο, γηροκομείο κλπ) & μεταφορά της σε οποιοδήποτε κοιμητήριο των Αθηνών για φύλαξη στους δημοτικούς θαλάμους
  • Μεταφορά της σορού στο Νεκροτομείο & παραλαβή της, εάν χρειάζεται
  • Μεταφορά σορού στην επαρχία με υπολογισμό κόστους ανά χιλιόμετρο
  • Ταρίχευση και μεταφορά σορού σε νησιά συν το κόστος των εισιτηρίων της νεκροφόρας
  • Ταρίχευση, σφράγιση, διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών και μεταφορά της σορού στο αεροδρόμιο για την αποστολή της σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας


ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

  • Παραλαβή σορού από τον τόπο θανάτου (οικία, νοσοκομείο, γηροκομείο κλπ) & μεταφορά σε δημοτικό ψυκτικό θάλαμο κοιμητηρίου για φύλαξη
  • Μεταφορά της σορού στο Νεκροτομείο & παραλαβή της, εάν χρειάζεται
  • Ταρίχευση, σφράγιση, διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών και μεταφορά της σορού στο αεροδρόμιο για την αποστολή της σε οποιοδήποτε μέρος του εξωτερικού

Η τιμή της φορτωτικής της σορού καθορίζεται από τις μεταφορικές εταιρείες του αεροδρομίου.