Συνεργασίες

Συνεργασίες & Επιπλέον παροχές

  • Εξειδικευμένο προσωπικό & επαγγελματίες του χώρου τόσο στην διαδικασία της παραλαβής της σορού όσο και στην περιποίησή της
  • Με τα καλύτερα εργοστάσια κατασκευής φερέτρων με τα οποία έχουμε κλείσει τις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς
  • Με γνωστούς ιατροδικαστές του χώρου
  • Με νεκροπομπούς
  • Χορωδία
  • Δυνατότητα αναγγελίας σε εφημερίδες
  • Πούλμαν
  • Μαρμαροποιούς