Αποτεφρώσεις

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία αποστολής σορών στο Κρεματόριο της Βουλγαρίας για αποτέφρωση.

  • Παραλαβή σορού από τον τόπο θανάτου & μεταφορά σε δημοτικό ψυκτικό θάλαμο κοιμητήριου
  • Περιποίηση σορού από εξειδικευμένο προσωπικό σε χώρο κοιμητηρίου
  • Δήλωση θανάτου & έκδοση ληξιαρχικών πράξεων
  • Ταρίχευση
  • Σφραγίδα Χάγης (Apostille) & μετάφραση των απαραίτητων εγγράφων

Η μεταφορά της σορού μπορεί να γίνει & με ιδιόκτητη νεκροφόρα 4 θεσέων Caddy