Γραφειοκρατικές διαδικασίες

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών:

  • Δήλωση θανάτου & έκδοση ληξιαρχικών πράξεων
  • Σφραγίδα Χάγης (Apostille) όταν χρειάζεται
  • Μετάφραση εγγράφων στο υπουργείο εξωτερικών & επικύρωσή τους στην εκάστοτε πρεσβεία
  • Έκδοση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε περίπτωση αποστολής σορού είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό